تبلیغات
facebook13 - درمان غیردارویى برای اضطراب

facebook13

ورزش منظم

ورزش نکردن خصوصاً ورزش منظم به‌گونه‌اى تمام مراحل درمان اضطراب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامى که علت اضطراب مشخص شود و یک برنامه درمانى مشخص تدوین گردد، به‌راحتى درمان‌پذیر بوده و سریعاً شخص به زندگى عادى بر می‌گردد ولى در صورت فقدان علت تشخیص، احساس اضطراب در یک پریود طولانى شخص را آزار داده و از فعالیتهاى اجتماعى دور می‌سازد پژوهشگران دریافته‌اند که پیاده‌روى تند و سریع به مدت ٤٠ دقیقه میزان اضطراب را به‌طور متوسط تا ١٤ درصد کاهش می‌دهد.

۳-مدیتیشن ( Meditation)


٤ـ اجتماعى باشید.

هنگامى که تحت فشار روانى هستیم غالباً به‌طور غریزى تمایل پیدا می‌کنیم که خود را از صحنه عمل کنار کشیده و به گوشه‌اى پناه ببریم. کارى بدتر از این وجود ندارد؟!!! گوشه‌گیرى به تشدید استرس کمک می‌کند. در این زمان باید سعى کنیم که با دوستان خود ارتباط بیشترى داشته باشیم.

باید ترتیبى دهیم که عده‌اى بچه کوچک کنار ما باشند، کودکان می‌دانند که چگونه مارا مجبور به خنده کنند تا نگرانیمان را از یاد ببریم.
۵ـ هیجانات سرکوب شده خود را روى کاغذ بیاورید.

متخصصان معتقدند که نوشتن ساده هیجانات بر روى کاغذ موجب تسکین روحى و روانى شخص می‌شود. نوشتن احساساتان در دفترچه کمک می‌کند تا فشار روانى ناشى از رویدادهایى مثل از دست دادن شغل، رنج بردن از مشکلات زناشوئى و ... را تسکین دهد.

۶ـ بخندید و شوخ‌طبع باشید.

مطالعات زیادى نشان داده که خنده می‌تواند یکى از سالمترین پادزهرهاى فشار روانى باشد.

هنگامى که می‌خندیم یا حتى طبق برخى تحقیقات موقعى که ما لبخند می‌زنیم جریان خون به مغز افزایش می‌یابد و موادى بنام اندروفین (هورمانهاى ضد دردى که در شخص احساس خوش و سلامت ایجاد می‌کند) در مغز آزاد می‌شود و سطح هورمونهاى استرس‌زا را در خون پایین می‌آورد.

۷ـ ذهن خود را متمرکز زمان حال کنید.

اگر بتوانید ذهن خود را چنان پرورش دهید که امیدها و آمال خود را به کنارى نهاده و موقع مناسب و مقتضى به سراغ تک تک آنان بروید،به آرامش ذهنى دست خواهید یافت.

جاده‌اى که به آرامش ذهنى منتهى می‌گردد از راهى موسوم به توجه می‌گذرد.این توجه به خود در هنگام عمل کردن به کارهاى ساده نظیر ظرف شستن و ... باعث می‌شود که به هیچ وجه بى هدف و سرگردان همچون بطرى بر امواج دریا شناور نشویم.

٨ـ گوش دادن به موسیقى ملایم:

برخى مطالعات اخیر نشان داده است که موسیقى آرام باعث آهسته کردن ضربان قلب و افزایش آندروفینها و کاهش اضطراب می‌شود.

٩ـ افزایش اعتماد به نفس:

با داشتن اعتماد به نفس بالا حداکثر استفاده را از تواناییهاى خود در مواجهه با استرس خواهید برد و درنتیجه کمتر دچار مشکل می‌شوید.

اما افرادى با اعتماد به نفس پایین نه تنها از شیوة مناسبى جهت مقابله استفاده نمی‌کنند بلکه آسیب بیشترى نیز به آنان وارد می‌شود.

١٠ـ حمایت اجتماعى

وجود حمایت اجتماعى در زندگى هر فرد سبب می‌شود که در مقابل بحرانهاى زندگى همانند سپر از وى دفاع کند. به همین دلیل ما باید شبکه
ٔ اجتماعى و روابط اجتماعى خود را گسترش دهیم تا بتوانیم به آنها تکیه کنیم و فکر کنیم که افرادى هستند که ما را دوست بدارند و ما نیز آنها را دوست بداریم.

با کسب حمایت اجتماعى در سطح بالاتر، احساس امنیت و اعتماد به خود افزایش می‌یابد و در مقابل استرس و فشار روانى کمتر آسیب می‌بینیم.

١١ـ آمادگى براى موقعیتهاى تنش‌زا

باید یاد گرفت که در شرایط استرس‌زا فکر خود را از ترس و نگرانى دور کرد و در جهت مفید قرار داد. مثلاً باید به کارى که در حال انجام است تمرکز نمود و به زمینه‌هاى اضطراب‌زا آن فکر نکرد.

مثلاً بازیکنان فوتبال به جاى فکر کردن به اینکه زیر نظر عدة زیادى از تماشاگران هستند به فعالیت و نقش خود در هنگام بازى متمرکز شوند.

١٢ـ كسب اطلاعات در مورد موقعیت

عدم اطلاع از موقعیت فشارآور سبب استرس و اضطراب بالاترى در افراد می‌گردد بنابراین کسب آگاهى و اطلاعات در مورد موقعیتها و مواردى که مواجه خواهند شد سبب می‌شود که از پیامد موقعیت مطلع شده و کمتر دچار نگرانى و دلواپسى شوند.

مثلاً اگر بیماران قبل از عمل جراحى آگاهى یابند که عمل چگونه انجام خواهد شد و میزان درد پس از عمل را بدانند و سیر بهبودى برایشان روشن شود، کمتر دچار اضطراب می‌گردند.

١٣ـ تن‌آرامى (
Relaxation)

طى آن عضلات بدن براى مدتى کوتاه به‌طور ارادى منقبض گردیده و سپس به حالت آرامش برمی‌گردند. این کار طى مراحل و سلسله مراتبى انجام می‌گیرد. با این روش که به تنهایى و یا همراه با تکنیکهاى دیگر به‌کار می‌رود نشانه‌هاى اضطراب کاهش می‌یابد.


 

 

١٤ـ راه‌حلهاى دیگر

راههاى دیگرى که می‌توانید در چنین موقعیتى انجام دهید مورد توجه قرار داده و آنها را بیازمایید و مناسبترین راه را انتخاب نموده و استفاده نمایید.

٭ اجتناب از موقعیتهاى تنش‌زا نه تنها حضور و مشارکت کمتر در موقعیتهاى ناراحت‌کننده و استرس‌زا سبب کاهش اضطراب می‌شود بلکه باید سعى شود که در محیط خانوادگى و ارتباطهاى بین فردى آرامش برقرار باشد.

٭ خودت باش سعى کنید در موقعیتهاى فشارزا طبیعى رفتار نمایید و از نقش بازى کردن پرهیز نمایید.

٭ انتظارات، ترسها، مهارتها و امیدهایتان را بشناسید. لازم به ذکر است که یک برنامه دارویى مناسب و قابل دسترس و یا انجام درمانهاى غیردارویى و البته ترکیب آن دو، بهترین نوع درمان می‌باشد

 

http://www.ravanyar.com/Stress.asp

اضطــراب 
اضطراب بخشی از زندگی هر انسانی است. و در حد اعتدال پاسخی سازش یافته تلقی می‌شود به گونه‌ای كه می‌توان گفت: اگر اضطراب نبود، همة ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم. اضطراب است كه ما را به تلاش وا می‌دارد . همة قدمهایی كه انسان را به جلو می‌برد و همة كشفهای علمی، هنری و ادبی بر اساس اضطراب انجام می‌گیرد.[1][1]

فقدان اضطراب ما را با مشكلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌كند؛ زیرا با وجود اضطراب است كه برای معاینه‌ای كلی به پزشك مراجعه می‌كنیم و در یك جادة لغزنده با احتیاط رانندگی می‌كنیم و زندگی طولانی تر، سازنده‌تر و بارورتری خواهیم داشت.

Rectangular Callout: فاطمه پوررجب ـ ورودی 80
الهیات و معارف اسلامی

اضطراب

 

بنابراین اضطراب یكی از مؤلفه‌های ساختار شخصیت وی را تشكیل می‌دهد و از این زاویه است كه پاره‌ای از اضطرابهای دوران كودكی، نوجوانی و جوانی را می‌توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرآیند تحول، پذیرفت؛ چرا كه این فرصت را برای افراد فراهم می‌آورد تا مكانیزمهای سازشی خود را برای مواجهه با منابع تنیدگی‌زا و اضطراب‌انگیز  گسترش دهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اضطراب در پاره‌ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می‌كند و امكان تجسم و سلطه بر آنها را فراهم می‌آورد و یا اینكه وی را بر می‌انگیزد تا بطور جدی با مسؤولیت مهمی مانند آماده شدن برای امتحان یا پذیرفتن وظیفة اجتماعی مواجه شود. اما گاهی اضطراب مزمن و مداوم می‌شود كه در اینصورت نه تنها نمی‌توان پاسخ را سازش یافته دانست بلكه باید آن‌را منبع شكست،سازش نایافتگی و استیصال  گسترده‌ای تلقی كرد كه فرد را از بخش عمده امكاناتش محروم می‌كند.[i][1]

پیش از آنكه شیوه‌های بیان و تظاهرات بالینی و شاخصهای فیزیولوژیكی اضطراب در جریان تحول را بررسی كنیم، تعاریف عمده‌ای را كه در این باب آورده شده ارائه می‌دهیم:

الف) اضطراب ، عموماً یك انتظار به ستوه آورنده است كه ممكن است در تنشی گسترده و موحش و اغلب بی‌نام، اتفاق افتد. این حالت كه به شكل احساس و تجربه‌های كنونی مانند هر اغتشاش هیجانی در دو سطح همبستة روانی و بدنی در فرد پدید می‌آید، ممكن است به یك تهدید عینی «اضطراب‌آور» (تهدید مستقیم یا غیر مستقیم مرگ، حادثة‌شوم شخصی یا مجازات) نیز وابسته باشد.(لافون، 1973)

ب) ناراحتی روانی و بدنی كه بر اثر ترسی مبهم و احساس نا امنی و تیره‌روزی قریب الوقوع در فرد به‌وجود می‌آید. (پیه رون، 1985 )

ج) اضطراب حالت هیجانی توأم با هشیاری مستقیم نسبت به بی‌معنایی، نقص و نابسامانی جهانی است‌كه در آن زندگی می‌كنیم. (ربر، 1985)

د ) نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختیهای آینده ، توأم با احساس بی لذتی یا نشانه‌های بدنی تنش منبع خطر پیش بینی شده می‌تواند درونی یا بیرونی‌باشد.[ii][2] (DSMIV1994)

ـ اعصاب ما و زندگی امروز:  تهیه و ترجمه دكتر هوشمند ویژه،

ـ تمركز فكر : علی اكبر محمدزاده ،

ـ چگونه اراده خود را تقویت كنیم؟ :

ـ رفتارهای بهنجار و نابهنجار: دكتر شكوه نوابی نژاد

 ـ روانشناسی تصویر ذهنی : دكتر ماكسول مالتز، ترجمة مهدی قراچه داغی

ـ زمینه روانشناسی : دكتر محمد پارسا،

ـ فرهنگ عمید: حسن عمید

ـفرهنگ فارسی : دكتر محمد معین

ـ لغت نامه دهخدا: علی اكبر دهخدا

ـ معجزه اراده: وجیهه آرزمی

ـ وسواس:  جاناتان ب گرسیون، ادنا، ب ، فوآ ، گیل استكسن ، ترجمة امیر هوشنگ مهریار

 

منشأ اضطراب :

فرد مضطرب اغلب از علت و منشأ اضطراب خویش آگاهی ندارد و نمی‌داند كه اضطراب، ناشی از احساس نا امنی درونی است یا از موقعیت خارجی است كه ترسش را در آن می‌افكند. اضطراب مانند نگرانی بیشتر معمول تخیل است ولی از دو جهت با نگرانی تفاوت دارد:

1ـ نگرانی مربوط به موقعیتهای خاص می‌شود مانند امتحانات و مشكل مالی و غیره، در حالی كه اضطراب یك حالت عاطفی تعمیم یافته است.

2ـ نگرانی در مورد مشكلات عینی است ؛ حال آن كه اضطراب ناشی از یك مشكل ذهنی است.[iii][3]

اضطراب نوعی نگرش‌و تشویش درونی است كه منبع آن معلوم نیست. بایستی توجه داشت كه اضطراب با ترس فرق دارد؛ زیرا در ترس منشأ ناراحتی‌معلوم می‌باشدولی‌در اضطراب‌چنین نیست. اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگی‌و برانگیختگی فیزیولوژیكی‌می‌شود‌و شخص از تنش و عصبی بودن و بیقراری شكایت دارد.[iv][4]

شیوه‌های بیان اضطراب در جوانان:

در بیشتر مواقع جوانان ادراك جسمانی خود را از اضطراب با استفاده از اصطلاحاتی مانند «دلشوره» یا بالعكس «بیحالی و وارفتگی»‌توصیف می‌كنند. احساس گناهكاری، احساس درست انجام ندادن یا بد انجام دادن كار، احساس تأیید نشدن توسط دیگران نیز از شیوه‌های معمول بیان اضطراب در افراد می‌باشد. خشم نیز به عنوان یك شیوة ‌بیان اضطراب بسیار فراوان است و در اكثر مواقع وجود یك اضطراب شدید نه تنها فرد را دچار ناپایداری هیجانی شدید می‌كند بلكه موجب می‌شود تا در برابر جزئی‌ترین سرزنشها یا تذكرها، حساسیت نشان دهد و بصورت مكرّر دچار خشم شود. [v][5]

 

شاخصهای فیزیولوژیكی اضطراب:

نخست باید بر این نكته تأكید شود كه اضطراب بر حسب تعریف، مستلزم وجود پاره‌ای از علایم جسمانی است چرا كه هر حالت هیجانی دارای یك مؤلفه روانی و یك مؤلفه بدنی است. تحقیقاتی كه به بررسی شاخصهای فیزیولوژیكی اختلالهای اضطرابی پرداخته‌اند، نشان می‌دهد كه تغییر ضربان قلب، افزایش فشار خون و بحرانهای تنفسی از علائم عمدة اضطراب در سطح بدن می‌باشد. همچنین تنگ شدن عروق موجب خشك شدن دهان و انقباضهای مری، احساس وجود گلوله‌ای را در گلو ایجاد می‌كند. اختلالهای خواب نیزدر حالات اضطرابی، فراوان به چشم می‌خورد.[vi][6]

 

تبیینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی :

از دیدگاه نظریه پردازان فرهنگی ـ اجتماعی  اختلالهای هراسی و اضطرابی بیشتر در كسانی مشاهده می‌شوند كه با فشارها و موقعیتهای خطرناك اجتماعی مواجه هستند. در افرادی كه در محیطهای تهدیدآمیز زندگی می‌كنند احساس تنش گسترده ، نگرانی ، بیقراری و همچنین اختلالهای خواب كه مشخص كنندة اضطراب تعمیم یافته‌اند، بیشتر است.

پژوهشها نشان داده‌اند كه فراوانی هراسها و اختلالهای اضطرابی در طبقة اجتماعی غیر مرفّه بیشتر است ؛ به عنوان مثال فراوانی هراسها در كسانی كه درآمد سالانة آنها كمتر از ده هزار دلار در سال است دو برابر بیش از آنهایی است كه در آمد سالانة آنها از این رقم فراتر می‌رود. در واقع می‌توان گفت كه كاهش درآمد با افزایش فراوانی اضطراب رابطة مستقیم دارد.[vii][7]

 افراد ناموفق تر و نا امن تر كه احساس می‌كنند توان مواجه با مشكلات را ندارند بیش از بقیه دچار اضطراب می‌شوند و طبق تحقیقات انجام شده دختران بیش از پسران اضطراب را تجربه می‌كنند. [viii][8]

اگر در حین كار دچار اضطراب می‌شوید این روشها را در پیش بگیرید:

1ـ خود را رها سازید؛ اگر زمانی كنترل برنامه‌هایتان از دستتان خارج شد در عین حال اتفاقات ناگواری برای شما پیش آمد، به خود سخت نگیرید بلكه خود را رها كنید؛ چرا كه قرار نیست همیشه كامل باشید و ممكن نیست همه چیز برای همه در هر زمانی وجود داشته باشد.

2ـ فاصلة بین خطها را نخوانید؛ یعنی پیش‌داوری نكنید؛ مثلاً فرضیاتی در مورد مسأله‌ای از ذهن داریم وقتی با واقعیت روبرو می‌شویم، متوجه می‌شویم اشتباه كرده‌ایم. مهم آن است كه هر روز و هر پیشامدی را به محض آنكه واقع شد دریابید.[ix][9]

3ـ بنویسید! می‌توانید با نوشتن افكار گیج كنندة‌خود به آن عینیت بیشتری ببخشید. ما اغلب فهرستهای مختلفی برای كارهای خود درست می‌كنیم فهرست خرید از بقالی، فهرست هدیة تولد یا كارهایی كه باید بكنیم.

اگر با مشكل دشواری روبرو شدیم و یك پای همة راه حلها ظاهراً می‌لنگید ، تهیة فهرستی تطبیقی می‌تواند بسیار مفید باشد. [x][10]

 4ـ از دنیا هیچ نمی‌توان برد؛ یادآوری این مسأله كه نمی‌توانید پس از مرگ چیزی از دنیا با خود ببرید بسیار مفید است؛ چرا كه در تعیین اولویت‌ها به شما كمك می‌كند. می‌توانید بفهمید كه عشقی كه توانسته‌اید ابراز كنید یا محبت در محیط خانواده، ماندگـارتر از توجه به مسائل جزئی است.[xi][11]

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راههای كاهش اضطراب در دانش‌آموزان  و جوانان هنگام امتحان
26م فروردین 1385 @ 19:03 - بازدید:282

یك روانشناس بالینی گفت:تنفس عمیق برای كاهش اضطراب‌و نگرانی دانش‌آموزان در روزهای امتحان مفید است.

دكتر”سیروس عالی‌پور” شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تنفس عمیق با رساندن اكسیژن به مغز باعث آرام شدن سیستم عصبی شده و حافظه را تقویت می‌كند.

وی اضافه كرد: تنفس عمیق پیش از درس خواندن، امتحان و در بین ساعات درسی برای دانش‌آموزان بسیار مفید است و عادت به تكرار آن یكی از راههای درمان اضطراب و نگرانی است.

عالی‌پور اظهار داشت: چنانچه دانش‌آموز پیش از امتحان چشمها را بسته و چند نفس عمیق بكشد و خود را آرام نماید، حتی اگر سوالی را بلد نباشد می‌تواند در مورد آن بنویسد زیرا حافظه توان آن را پیدا می‌كند كه تمام اطلاعات قبلی را در اختیار قرار دهد.

وی در مورد دیگر راههای غلبه بر اضطراب در روزهای امتحان گفت: نوع غذا در این زمینه موثر است، خوردن غذاهای تند و نوشابه گازدار باعث تحریك معده شده و استرس را تشدید می‌كند و در مقابل خوردن دوغ و عرقیات بویژه عرق نعناع، بیدمشك و كاسنی توصیه می‌شود.

این روانشناس افزود: دانش‌آموزان بهتر است بازیهای رایانه‌ای را در روزهای امتحان كنار بگذارند زیرا این بازیها نگرانی فكری و اضطراب آنها را تشدید می‌كند.

عالی‌پور اضافه كرد: هر نوع رقابت و مسابقه حتی رقابتهای ورزشی به دلیل استرس‌زا بودن در روزهای امتحان برای دانش‌آموزان مضر است اما برخی ورزشها بویژه شنا به‌دلیل آرامشی كه به سیستم عصبی می‌دهد دراین ایام توصیه می‌شود.

وی گفت: یك ساعت خواب در بعد ازظهرها و به موقع خوابیدن در شب، در كاهش اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان اثر مطلوب دارد.

این روانشناس، موسیقی آرام و بدون كلام در هنگام مطالعه و نور كافی اتاق را از دیگر عوامل موثر در كاهش اضطراب و تقویت حافظه دانش‌آموزان ذكر كرد و افزود: نور اتاق دانش‌آموز بهتر است تلفیقی از دو رنگ سفید و زرد باشد.

 

 

 

 

 

 

كلیدهای طلایی برای  برای جوانان وكنكوری ها

با اضطراب چه كنیم؟
اضطراب! مشكل همه انسان ها در كارهای سخت؛ و حتی مشكل بسیاری از انسان ها در شرایط عادی زندگی است. اضطراب مشكل رایج بشر امروزی و عصر امروزی است.اضطراب به خودی خود، بد نیست و حتی وجود آن برای زندگی لازم است. انسان بدون اضطراب، انسان بی خیال و شاید بی تفاوتی خواهد بود. اضطراب زمانی مشكل محسوب می شود كه روند زندگی را با دشواری همراه سازد و در فعالیت انسان مانع ایجاد كند. اضطراب زیاد موجب كاهش عملكرد می شود و در این صورت باید با آن مقابله كرد. راههای مقابله با اضطراب چیست؟با اضطراب چه كنیم؟
۱۲ روش مؤثر برای مقابله با اضطراب را توضیح می دهیم.
۱. یاد خدا- گفتیم كه كنكور با فلسفه زندگی ارتباط دارد. یاد خدا اگر همراه با یك فلسفه زندگی روشن و آگاهانه باشد، به طور حتم در آرامش مؤثر خواهد بود. انسان خدامدار، افق زندگی بسیار گسترده و وسیعی دارد و اهداف زندگی را در امور كوچك و گذرا خلاصه نمی كند. برای او هم شكست و هم پیروزی معنای خاصی دارد.
«و آنان كه ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید كه یاد خدا آرام بخش دلهاست.»(سوره رعد- آیه
۲۸)
كلید هفتاد وسوم- ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند، آرامش بیشتر را در همه مراحل زندگی از جمله كنكور به ارمغان خواهد آورد.
۲. شناسایی تیپ شخصیتی- در هر آدمی در طول زندگی، روش های گوناگونی برای كنار آمدن با موقعیت های اضطراب زا تكوین می یابد. برای كنار آمدن با اضطراب، دو خط مشی كلی وجود دارد: در یكی از آنها خود مسأله مورد توجه قرار می گیرد(مشی مسأله مدار)؛ یعنی شخص موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می كند و سپس دست به كاری می زند تا آن موقعیت را تغییر دهد. در خط مشی  هیجان مدار، خود هیجان  در مدار توجه قرار می گیرد؛ یعنی شخص به جای درگیری مستقیم با مسأله می كوشد تا از راه های گوناگون از احساس اضطراب خود بكاهد. در اغلب موارد خط مشی مسأله مدار گرایش سالم تری برای مقابله با اضطراب است.(۱)
شما كدام خط مشی یا در واقع كدام تیپ شخصیتی را دارید؟ روی سخن بیشتر با كسانی است كه هیجان مدار هستند. چرا كه اینان بیشتر دچار اضطراب می شوند. شناسایی تیپ شخصیتی، حداقل به شما كمك می كند اولاً خودتان را بهتر بشناسید و ثانیاً آمادگی خود را برای مقابله با اضطراب واقع بینانه ارزیابی كنید. افراد هیجان مدار، باید توجه داشته باشند كه آنها بیش از آن كه از خود مسأله نگران و مضطرب شوند، از نگرانی خودشان نگران می شوند! به جای این كه فكر كنند چگونه با مشكل مواجه شوند، به دنبال این می روند كه چگونه بتوانند نگرانی خود را كنترل كنند، یا كاهش دهند و خود این فكر، اضطراب بیشتری تولید می كند.
كلید هفتادوچهارم- با شناسایی تیپ شخصیتی، آمادگی های خود را برای مقابله با اضطراب ارزیابی كنید.
۳. اعتماد به نفس و خودباوری- درباره نقش باورها صحبت كردیم.محكم، قوی، مسلط، شجاع، با حوصله و جدی باشید تا اضطراب از شما دور شود. اگر هر كاری را كه می توانستید انجام دهید، انجام داده اید و با این همه باز مضطرب هستید، بگذارید بدون تعارف بگوییم: ترسویید! اگر هم می دانید كه فعالیت هایتان كمی ها و كاستی هایی داشته، ولی می پذیرید كه باید توقعی منطقی از خودتان داشته باشید، باز جای نگرانی و اضطراب نیست. به هر حال یادتان باشد انسان های مسلط و منطقی، كمتر مضطرب می شوند.
كلید هفتاد و پنجم- برای كاهش اضطراب، اعتماد به نفس خود را تقویت كنید.
۴.ورزش  و تحرك جسمی- یكنواختی و ركودجسمی از نظر روانی هم انسان را خسته می كند.
خستگی روانی هم، موجب اغتشاش فكری و در نهایت اضطراب می شود. كسالت، تنبلی و بی تحركی را از خود دور كنید. كسی كه لمیده، دراز كش و یا درحالتی كه به استراحت شبیه است درس می خواند یا خیلی بی خیال است و یا برای افكار اضطرابی كه در آینده به سراغش خواهد آمد فكری نكرده است. به خصوص در ماهها و هفته ها و روزهای آخر سعی كنید با ورزش و تحرك جسمانی، به نشاط و شادابی خودكمك نمایید. به قول فردوسی: به نیرو بود مرد را راستی/ زسستی كژی زاید و كاستی. ساعات و زمان های معینی را برای ورزش و نرمش اختصاص دهید، حتی اگر شده برای چند دقیقه.(
۲)
كلید هفتاد و ششم- ورزش و تحرك جسمانی، شادابی و نشاط و آمادگی های روانی را افزایش می دهد.
۵- شوخ طبعی- گفتیم جدی و در روزهای آخر سخت گیر باشید، اما این به معنای عبوس بودن نیست. معمولا ً دیده اید آدم های شاد و خنده رو بهتر با مسائل زندگی كنار می آیند. اگرچه خود این یك مسأله شخصیتی است، ولی می توان آن را آموخت. بیاموزیم كه شوخ طبعی و بذله گویی بجا و به اندازه خود بد نیست و هم در روحیه خودمان و هم روحیه اطرافیان  تأثیر مثبت دارد.
كلید هفتادو هفتم- خاصیت شوخ بودن و بذله گویی را در كاهش اضطراب نادیده نگیرید.
۶. تصویرسازی ذهنی- گاهی می توان با به تصویر كشیدن ذهنی آنچه كه ممكن است برایمان پیش بیاید، هم موقعیت را بهتر درك كرد و هم پیش بینی های لازم را انجام داد. تصور كنیدامروز جلسه كنكور برگزار می شود، شما به محل برگزاری كنكور رسیده اید، از در ورودی عبور كرده اید، وارد سالن یا مكان آزمون شده اید، سر جای خود نشسته اید، پاسخنامه ها و دفترچه سوالات را كنار صندلی شما و روی زمین گذاشته اند، الان اعلام می كنند كه «شروع كنید» نیم ساعت از وقت آزمون می گذرد، یك ساعت، دو ساعت و...، دفترچه دوم را هم تمام می كنید و كنار می گذارید، جلسه به پایان می رسد. از جای خود بلند می شوید و...
می توانید نمونه هایی از این تصویرسازی ذهنی را چند بار انجام دهید. در واقع جلسه آزمون واقعی برای شما یادآور و تداعی كننده تمرین های تصویرسازی ذهنی خواهد بود.
كلید هفتادوهشتم- با تصویرسازی ذهنی، موقعیت واقعی جلسه كنكور را تجربه كنید.
پی نوشت ها:
۱- زمینه روان شناسی هیلگارد، جلد دوم، ص ۱۵۴.
۲- اگر حوصله و وقتش را دارید برای كسب اطلاع بیشتر به فصل ۹ كتاب به سوی كامیابی ،تألیف آنتونی رابینز مراجعه كنید.

 

 

 

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :