تبلیغات
facebook13 - روش یا روشهای نمونه گیری

facebook13

با توجه به خصوصیات جامعه آماری كل و گسترده بودن و پراكنده بودن جمعیت آن از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی استفاده شده است كه بر اساس آن ابتدا هر یك از از مناطق ((شهری ? روستایی) تقسیم و از هر منطقه نمونه هایی بصورت تصادف انتخاب شده است.(منطقه بندی و سپس نمونه گیری از مناطق)

روش و تكنیك غالب در پژوهش:

با توجه به ویژگی موضوع انتخاب شده روش میدانی انتخاب و برای جمع آوری داده ها از تكنینك پرسشنامه استفاده شده است.در ابتدا از تكنینكهای آماری-توصیفی مبتنی بر ترسیم جداول یك بعدی و نمودار هیستوگرام و در نهایت توصیف یافته ها در این قسمت استفاده شده است..
نتایج حاصل از بخش توصیفی داده ها:

در پژوهش و در بخش توصیفی نتایج زیر حاصل شده است.

1-تعداد زنان و مردان حجم نمونه به ترتیب 11 و 44 نفر كه روی هم 55 نفر بودند كه 29% زنان و 80% را مردان تشكیل می دهد.كه بیانگر این مطلب بود كه بیشتر مبتلایان در منطقه را مردان تشكیل می دهند.
2-حدود 80%از جوانان مورد آزمون متأهل و 20% آنان مجرد بودند و بیانگر این مطلب بود كه 80% از جوانان پس از ازدواج و به خاطر مشكلات ناشی از افزایش جمعیت خانواده و بالطبع ضعف بنیه مالی و اقتصادی گرفتار این بلای خانمانسوز شده اند.

1- 8% از پاسگویان كمتر از 20 سال و 49% یعنی یعنی بیشترین در صد گروه سنی بین 25-21 ساله و 43 % را گروه سنی 30-26 ساله تشكیل می دهد.

2- 13% پاسخگویان بی سواد،29%تحصیلات ابتدایی و 31% تحصیلات راهنمایی و 27% مدرك دیپلم داشته اند.
3- 74% از والدین پاسخگویان بی سواد،22% تحصیلات ابتدایی،4% تحصیلات راهنمایی داشته اند،كه نشان می دهد كه سطح سواد والدین اینگونه جوانان به علت بی سواد بودن هیچگونه آگاهی درباره آثار سوء مصرف مواد مخدر نداشته اند.

4- 64% از پاسخگویان به خاطر ترتیب تولد یكمین یا دومین فرزند،27% سومین تا چهارمین فرزند خانواده و 9% پاسخگویان پنجمین تا ششمین فرزند خانواده بوده اند.

5- 80%اعلام داشته اند كه در خانواده آنها سابقه اعتیاد وجود دارد كه به گفته آنها بیشترین نأثیر را در گردش آنان به اعتیاد داشته است.ضمناً 20%نیز اعلام داشته اند كه در خانواده آنها سابقه اعتیاد وجود ندارد.
6- 70% پاسخگویان در خانواده های دارای پدر معتاد،18% دارای مادر معتاد،9%دارای برادر معتاد بودند.و این مطلب مؤید این مطلب است كه بیشترین الگوی اعتیاد جوانان در منطقه را پدران تشكیل می دهند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات:

كلیه فرضیات تحقیق از طریق آزمونT.TEST برای دو گروه مستقل و در سطح معنی داری5% با درجه آزادی df=n1+n2-2=53 مورد آزمون قرار گرفته اند و كلیه فرضیات تحقیق تأیید شدند و نتایج ذیل حاصل شد.

الف: ارتباط بین الگوی معتاد و اعتیاد جوانان

هر چه جوانان بیشتر در معرض دید الگوهای معتاد در خانواده قرار بگیرند،به همان میزان از طریق الگو پذیری گرایش به سوی اعتیاد بیشتر خواهد بود. لذا درصد زیادی از پاسخگویان اعتقاد داشته اند كه چون سابق اعتیاد و الگوی معتاد در خانواده دارند دچار این بلای خانمانسوز شده اند.

ب: ارتباط بین انسجام خانواده و اعتیاد جوانان

هر قدر كودكان و نوجوانان شاهد در گیریها و نزاعهای بیش از حد والدین خود قرار گیرند و هیچگونه محبتی را بین والدین احساس نكنند،به اعتیاد روی می آورند و هر قدر والدین دارای رابطه انسانی و محبت آمیز داشته باشند و كودكان از لحاظ عاطفی و نوع روابط اعضای خانواده رضایت داشته باشند به همان میزان از گرایش به سوی اعتیاد روی گردان خواهند شد.

ج: رابطه بین كم توجهی به نیازهای جوانان واعتیاد

هر قدر نیازهای عاطفی ، جسمی و روانی جوانان از سوی والدین بر آورده شود و هماهنگ با سایر افراد جامعه بتوانند از امكانات رفاهی و مالی و غیره برخوردار باشند. از گرایش آنان به اعتیاد مواد مخدر جلوگیری خواهد نمود.بنابراین در صورتی

كه والدین به نیازهای كودكان در مراحل اولیه توجه نكنند و به آنها اهمیت ندهند،در گرایش آنها به اعتیاد تأثیر مثبت خواهند گذاشت.

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :