تبلیغات
facebook13 - روش پرورش نوجوانان و جوانان

facebook13

- سخنی ازامام علی (ع) درموردنقش معلم‹‹ كسی كه خود را درمقام راهبری مردم قرار می دهد، باید بیش از آنكه به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش اقدام كند. وتأدیب او به عملش، پیش از تأدیب بوسیله زبانش باشد. كسی كه معلم ادب كننده خویشتن است ، به احترام سزاوارتر از كسی است كه (فقط) معلم ومربی مردم است››.

- ازدستوردادن مستقیم ومكرر به كودكان خودداری كنید. بگذاریم كه خودش آنگونه رفتاری راكه از او انتظار داریم درك واحساس كند .اولیاء باید دربرخورد رفتاری قابل ارزش وآگاهانه ومبتن برآزادی ارائه دهند نه  ناگهانی وعكس العمل وانفعالی كه موجب اختلالات روانی دررفتارهای بعدی آنان گردد. باید بدانید مقررات مربوط برآنان به چه علت وبرای چه وضع شده است ودلیل كارها را بدانند تا بهتر پذیرا باشند ودراین راستا باید سعی شود.

دادن آزادی به نوجوان  موجب ایجاد روحیه ای استقلال طلبانه وكنجكاو در آنان می گردد درنتیجه ، تلاش وكوشش آنان درتسلط به محیط افزایش یافته ودارای روحیه اعتماد به نفس می گردد. بطوریكه دربرخورد با موقعیت های جدید آمادگی استفاده از شیوه مناسب برای انجام عكس العمل مناسب دروجودشان  متبلور می گردد. البته تشویق والدین به این امر كمك بسزایی می كند.والدین ومربیانی كه ازآزادی وحركت وتكاپوی جلوگیری می نمایند، باعث ازدست دادن یا ضعیف شدن روحیه كنجكاوی وانگیزه استقلال طلبی واعتماد به نفس آنان می گردد. تا آنجا كه بیشتر آنها حس ابتكارواستقلال خود را از دست داده ودرانجام كارها ناتوان شده وفاقد پایداری واستقامت دركارها می شود ولذا دربرابر مشكلات با سختی ودشواری روبروگشته وازانجام كارها سرپیچی نموده ومرتب شكایت می كنند. به نظر می رسد علت این كارها فقدان تشویق وآزادی عمل برای كوشش های اولیه دوران نوجوانی باشند. اختلافات والدین دردشواری های امور جنسی، عدم همكاری ودرك یكدیگر اختلاف سنی، اختلاف عقیده، وهمچنین اختلاف دوستان وفامیل وبطور كلی، فقدان روابط محبت آمیز بین والدین، درایجاد ارتباط بی دغدغه وسالم ویا دشواری های عاطفی وناسازگاری فردی ومشكلات یادگیری دانش آموز تأثیربسزایی دارد.

- همانند سازی یا الگوگیری: همانند سازی جریانی است ناخودآگاه كه با احساس لذت وآرامش كودك تداعی می شودو روابط تنگاتنگ یا منبع پاداش دهنده وتشویق كننده دارد، بطوریكه كودكانی كه همانند سازی شدید با والدین ومربیان خود دارند كه آنان را گرمتر وپرمحبت تر وپاداش دهنده تر احساس كنند واین نكته گواه براین است كه اساس وپایه همانند سازی، عشق ومحبت واحترام به والدین ومربی نسبت به شخصیت كودك نهفته است ووالدین هرقدر بتوانند با كودكان ارتباط نزدیك حاصل كنند، درایجاد این جریان موفقتر خواهند بود. والدین پرخاشگر، فرزندان پرخاشگری را پرورش می دهند وهمچنین پدر ومادر مؤدب وبا مهر ومحبت ، كودكان باادب وپراحساس وبا محبتی را تربیت می كنند. تحقیقات نشان داده است كه به بغرنج ترین مسائل روانی درجوانان بعلت نقص وضعف تربیتی دردوران اولیه زندگی آنان  ایجاد گردیده است.

- به تجربه ثابت شده كه والدین بی توجه، وآنان كه وقتی را صرف تربیت فرزندانشان نمی كنند ازسوی نونهالان خود جدی گرفته نمی شوند . دخالت دركارهای كودكان باید بطور راهنمایی وارشاد باشد. نه بصورت امر ونهی- تا روح لطیف كودك درسازگاری با عمل، توافق بیشتری ازخود نشان دهد. برخورد با موقعیت های تازه بخصوص درروابط اجتماعی درصورت جذاب بودن به تجدید سازمان شخصیت كودك می پردازد.

- مربیان ووالدین باید واكنش ها ورفتارهای نوجوانان را ، كه موجب ناسازگاری وناكامی  می شود وآنها را تحت فشار قرار می دهد احساس  كرده وفوراًبه گونه ای عاقلانه وی را از چنان موقعیتی خارج نمایند وهمواره باعث وگفتگوی دوستانه اورا راهنمایی وارشاد نمایند. تنبیه وبرخوردهای خشن دراین موقعیت سبب پرخاشگری بیشتر شده، ایجاد بیماری ها و ناسازگاری های روانی دیگر خواهد شد.

- تقویت اعتماد به نفس دركودكان محركی است كه می تواند آنان را درانجام بهترین كارها یاری دهد اگر اعتماد به نفس ازكودك سلب شودكودك درخود احساس ناامنی كرده وشوق واشتیاق انجام هیچ نوع كاری را نخواهد داشت واگر این احساس ادامه یابد كودك به فردی ناتوان وبی مصرف تبدیل خواهد شد. از راه تشویق وبشارت دادن درباره كارهای خوب ونكات مثبت اخلاقی وعدم سختگیری دركودك ونوجوانان می توان وی را به سعی وتلاش واستقلال شخصیتی اش رشد خواهد نمود. ایجاد ارتباط با نوجوانان مستلزم صرف وقت است كه دراین رابطه والدین ومربیان بایستی از اوقات مفید خود سرمایه گذاری كنند وحتی المقدور اوقات    ویژه ای را برای این مهم درنظر بگیرند . والدین باید برای قدرت تشخیص نوجوانانه احترام قائل شوند بطوری كه آنان باوركنند كه وجود دارند ومی توانند فكر كنند، استقلال نمایند ونظریات خود را برای دیگران تشریح نمایند.

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :