تبلیغات
facebook13 - بررسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپه

facebook13

مقدمه

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

تحقیقی كه اینجانب جهت گذراندن 3 واحد درسی دانشگاه انجام داده ام،با توجه به ضرورت آن در این منطقه كه این بلای خانمانسوز، بی رحمانه گریبانگیر بیشتر جوانان شده است انجام گرفته است.امید است كه گامی در جهت آگاهی نسل جوان و دانش آموزان باشد.


موضوع تحقیق:

((برسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپه))

مسئله تحقیق:

1- بررسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپه كدامند؟

2- كدام عامل بیشترین تأثیر را در گرایش جوانان منطقه به اعتیاد داشته است؟

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف:جوانان ب: خانواده ج:اعتیاد د:معتاد

تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت كردن،خو گرفتن،حالتی كه سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاك،مرفین،هروئین،حشیش و الكل در انسان می شود.(فرهنگ فارسی عمید)
یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد كه شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق: همانطوریكه می دانیم بر اساس هرمهای سنی كشورما با جمعیتی جوان روبرو است و درصد بیشتری از جامعه ما را جوانان تشكیل می دهند.جوانی جمعیت بر تمامی مسایل در همه جنبه ها تأثیر می گذارد.از طرفی اثرات تخریبی فردی و اجتماعی اعتیاد باعث شده است كه اعتیاد از یك سو،بزهكاری از سوی دیگر به عنوان بیماری (فردی و اجتماعی) بررسی شده است.
در جریان آموزش و پرورش عوارض نامطلوبی می گذارد ازقبیل:

الف:مانع ادامه تحصیل جوان می شود.ب: بر روند آموزشی تأثیر منفی می گذارد.ج: تأثیر مواد مخدر منحصر به فرد نمی شود،بلكه كل جامعه را در بر می گیرد.

از طرف دیگر چون تحقیق در زمینه اعتیاد هم بنیادی و هم كاربردی است.لذا با توجه به مسایل فوق از آنجایی كه جامعه انتخاب شده ((شهر مراوه تپه)) كه این بلای خانمان سوز گریبانگیر جوانان منطقه شده است.بدین جهت هر گونه بررسی و مطالعه در جهت روشن ترشدن ابعاد مختلف این پدیده اجتماعی،هر چند اندك باشد.امری ضروری و اساسی به شمار می رود.

اهداف تحقیق:

الف:هدف كلی

1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه

2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های جوانان در جامعه

ب: اهداف جزئی:

1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپه

2- تعیین میزان و تنوع و پراكندگی مواد مواد مخدر در بین جوانان

3- بررسی و شناخت رابطه عناصری چون وضعیت اقتصادی،سطح سواد،نوع رابطه والدین و ? با اعتیاد
4- كمك به خانواده ها در جهت پیشگیری و جلو گیری از این معضل بزرگ منطقه


فرضیات تحقیق:

فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:

الف:احتمالاً میان اعتیاد یكی از اعضای خانواده(الگوی معتاد) و اعتیاد جوانان رابطه معنی داری وجود دارد !
ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد جوانان رابطه معنی داری وجود دارد !
ج:احتمالاً بین كم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد جوانان رابطه معنی داری وجود دارد !
ح:احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد جوانان رابطه معنی داری وجود دارد !
هـ :به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد جوانان رابطه معنی داری وجود دارد !

متغییرهای تحقیق:

متغییر وابسته: اعتیاد جوانان در منطقه مراوه تپه

متغییر مستقل: كه اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوی معتاد در خانواده 2)انسجام خانواده

3) كم توجهی به نیازهای جوانان 4)پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده

5) میزان سواد و آگاهی والدین 

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :