و اما دستگاه سی ان سی طلا خب مسلاما همان کارایی دستگاه cnc چوب را داراست یعنی کار برش و حکاکی را بر روی نقاط و فلزات به صورت ظریف انجام می دهد دستگاه cnc طلا در ایران و جمله شهر های مهم ایران همچون تهران و اصفهان در شرکت ها و گروه های مختلفی وجود دارد و این عمل برش به صوزت اتوماتیک انجام می شود

یعنی با توجه به نقشه و طرحی که به دستگاه داده می شود بر روی فلزاتی همچون طلا و نقره که مشابهات آن را در النگو و دستبند های خانم ها مشاهده می کنید و نقش نگار های این طلاها توسط دستگاه cnc طلا انجام می شود