زیبایی و هنر مربوط به قرون وسطا نبوده و نیست اگر ما در کتاب های هنری آثاری بدیع و زیبا با نقش و نگاری متنوع میبینیم به این معنا نیست که هن حکاکی روی سنگ امروزه دیگر جایگاهی ندارد . هنر نقش و نگار در سنگ هر روز چشم نواز تر میشود و حتی تکنولوژی نیز به این عرصه کمک شایان ذکری کرده است . تولید دستگاه های سی ان سی سنگ و دستگاه cnc چوب هنر را به فن آوری گره ای عمیق با تار و پودی هزاران ساله بسته است . چشم نواز است تولید سنگی با نقش و نگارهای برجسته و هنری که ابتدا روی کاغذ و سپس به دستگاه سی ان سی داده میشود .

برجسته کاری روی سنگ امروزه در اوروپا نیز طرفداران زیاذی پیدا کرده به شکلی که در اکثر میدان های معروف و پایتخت ها این هنر بی بدیل قابل رویت هست .